FANDOM


Dukat to moneta bita ze złota i jednocześnie najcenniejsza jednostka płatnicza w Awenturii. Nominalna waga metalu używana do wybicia jednej monety wynosi 25 skrupułów (1 uncja) czystego złota. Do bicia tej monety uprawniony jest wyłącznie cesarz oraz arystokraci i włodarze miast, którym cesarz nadał ten przywilej. Monety bite w Śródkrólestwie przedstawiają wizerunek cesarza Gareth. W królestwach ościennych (jak Imperium Horasjańskie) bite są również monety ze złota, których wartość zwykle odpowiada dukatowi.

PrzelicznikEdytuj

1 Dukat = 10 Talarów = 100 Grajcarów